Browser-Update.org

Një nismë nga sajte, për të informuar përdoruesit të përditësojnë shfletuesit e tyre

Përshtateni dhe testojeni

Testoni programthin

Nëse e hapni sajtin tuaj me #test-bu shtuar në fund të url-së, shtylla do të shfaqet gjithmonë. Shembull: http://browser-update.org/#test-bu. Sigurohuni të ringarkoni faqen, duke e hapur URL-në në një skedë të re të shfletuesit. më tepër hollësi (në anglisht)

Parametra

Programthit mund t’i jepen këto parametra:

$buoop = {
  required: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22},
  // Përcakton versione të domosdoshëm shfletuesi
  // Shfletuesit më të vjetër se kaq do të njoftohen.
  // f:22 ---> Firefox < 22 njoftohet
  // Numrat negativë përcaktojnë sa versione pas versionit të tanishëm.
  // c:-5 ---> Chrome < 35 njoftohet, nëse versioni më i ri i Chrome-it është 40.
  // më tepër hollësi (në anglisht)
  
  reminder: 24,
  // pas sa orësh duhet të rishfaqet mesazhi
  // 0 = shfaqe gjatë tërë kohës

  reminderClosed: 150,
  // nëse përdoruesi e mbyll shprehimisht mesazhin, ai rishfaqet pas x orësh

  onshow: function(infos){},
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // funksione <em>callback</em> pasi njoftimi të jetë shfaqur / klikuar / mbyllur

  l: false,
  // caktoni një gjuhë të fiksuar për mesazhin, p.sh., "en". Kjo anashkalon pikasjen parazgjedhje.

  test: false,
  // true = shfaqe shtyllën (e testimeve) përherë

  text: "",
  // tekst vetjak njoftimesh (html)
  // Shprehja {brow_name} do të zëvendësohet me emrin e shfletuesit, {up_but} me lëndën e etiketës për lidhje përditësimi dhe {ignore_but} me lëndë për lidhjen e shpërfilljeve.
  // Shembull: "Shfletuesi juaj, {brow_name}, është shumë i vjetër: <a{up_but}>përditësojeni</a> ose <a{ignore_but}>shpërfilleni</a>."
  // më tepër hollësi (në anglisht)

  text_in_xx: "",
  // tekst vetjak njoftimesh për gjuhën "xx"
  // p.sh., text_de për gjermanishten dhe text_it për italishten

  newwindow: true,
  // hape lidhjen në një dritare/skedë të re

  url: null,
  // URL-ja ku shkohet pasi klikohet njoftimi

  noclose:false,
  // Mos shfaq butonin “shpërfille” për mbyllje të njoftimit

  nomessage: false,
  // Mos shfaq ndonjë mesazh, nëse shfletuesi është i vjetruar, thjesht thirr funksionin <em>onshow callback</em>

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js",
  // URL-ja ku gjendet programthi që shfaq njoftimin. Ky ngarkohet vetëm nëse përdoruesi ka faktikisht një shfletues të vjetruar.

  container: document.body,
  // Element DOM ku do të injektohet njoftimi.

  no_permanent_hide: false
  // Mos i jep përdoruesit mundësinë të fshehë përgjithmonë njoftimin

  api: xxx
  // Ky është versioni i API-t browser-update për t’u përdorur. Ju lutemi, mos e hiqni.

};
Parametër Përshkrim Vlera Vlerë parazgjedhje Lloj
style Pozicioni ku duhet shfaqur njoftimi. Mundësi të gatshme janë: "top", "bottom", "corner" "top", "bottom", "corner" "top" string
shift_page_down Shift down the page in order not to obscure content behind the notification bar. Adds margin-top to the <body> tag. true, false true boolean
notify_esr Also notify Firefox ESR (Extended Support releases) versions if they are below requirement - although they are still supported. Default is to not notify them. They are supported by mozilla for about a year after their initial release. true, false false boolean
text tekst vetjak njoftimesh (html)
më tepër hollësi (në anglisht)
text: { 'msg':'Your web browser ({brow_name}) is out of date.', 'msgmore': 'Update your browser for...', 'bupdate': 'Update browser', 'bignore': 'Ignore', 'remind': 'You will be reminded in {days} days.', 'bnever': 'Never show again' } dictionary or string
text_for_x custom notification text for browser x
më tepër hollësi (në anglisht)
undefined dictionary or string
text_in_xx tekst vetjak njoftimesh për gjuhën "xx"
p.sh., text_de për gjermanishten dhe text_it për italishten
më tepër hollësi (në anglisht)
undefined dictionary or string
text_for_x_in_xx custom notification text for browser x in language xx
text_for_i: {'msg':'Internet Explorer is not supported on this site.'}
undefined dictionary or string
nostatistics For every 1000th visitor anonymous statistics on the used browser are collected.
Turns off sending anonymous statistics.
true, false false boolean

Ndryshoni stilin

Nga njoftimi aplikohen rregullat CSS vijuese. Mund t’i anashkaloni ato në CSS-në tuaj. Për ta bërë këtë, ju duhet të shtoni ca më tepër veçanti te css-rules: p.sh. body .buorg {font-size:20px}  .buorg {
    position: absolute;
    position: fixed;
    z-index: 111111;
    width: 100%;
    top: 0px;
    left: 0px;
    border-bottom: 1px solid #A29330;
    text-align: center;
    color: #000;
    background-color: #fff8ea;
    font: 18px Calibri, Helvetica, sans-serif;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    animation: 1s ease-out 0s buorgfly
  }

  .buorg-pad {
    padding: 9px;
    line-height: 1.7em;
  }

  .buorg-buttons {
    display: block;
    text-align: center;
  }

  #buorgig, #buorgul, #buorgpermanent {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    padding: 1px 10px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: normal;
    background: #5ab400;
    white-space: nowrap;
    margin: 0 2px;
    display: inline-block;
  }

  #buorgig {
    background-color: #edbc68;
  }

  @media only screen and (max-width: 700px) {
    .buorg div {
      padding: 5px 12px 5px 9px;
      line-height: 1.3em;
    }
  }

  @keyframes buorgfly {
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(-50px)
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0px)
    }
  }

  .buorg-fadeout {
    transition: visibility 0s 8.5s, opacity 8s ease-out .5s;
  }

  .buorg-icon {
    width: 22px;
    height: 16px;
    vertical-align: middle;
    position: relative;
    top: -0.05em;
    display: inline-block;
    background: no-repeat 0px center;
  }