Browser-Update.org

Menter gan wefannau er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr bod angen diweddaru eu porwr gwe

Teclyn yw Browser-update.org sy'n hysbysu ymwelwyr y dylen nhw ddiweddaru eu porwr gwe er mwyn defnyddio eich gwefan.

Gwneir hyn â gofal, ac nid i'ch poenydio, eich cloi allan nac i hysbysu ymwelwyr ar gam!

Mae 221 390 o wefannau yn defnyddio'r hysbysiad hwn

Mae 81 439 868 o ymwelwyr eisoes wedi diweddaru eu porwr

Sut mae'n gweithio

  1. Cynnwys ein hysbysiad javascript bach ar eich gwefan
  2. Bydd ymwelwyr sydd â phorwr wedi dyddio yn cael gwybod drwy flwch neges bach a thaclus bod eu porwr wedi dyddio a bod angen ei ddiweddaru. (Rhowch gynnig arno!)
    Mae eich porwr gwe (Internet Explorer 10) angen ei ddiweddaru. Diweddarwch eich porwr i gael mwy o ddiogelwch, cyflymder a'r profiad gorau ar y safle hwn.Diweddaru porwr Anwybyddu
  3. Drwy glicio ar y neges, byddan nhw'n mynd i dudalen wybodaeth gyda rhesymau pam y dylen nhw ddiweddaru (neu newid) a rhestr o borwyr sydd ar gael ar gyfer eu system.
    download firefox/internet explorer/chrome/opera to update your browser
  4. Os yw'r ymwelydd yn anwybyddu'r cyngor, ni fydd yn ailymddangos am gyfnod.

Manteision a nodweddion

Gosod yr hysbysiad diweddaru porwr ar eich gwefan

Gallwch gynnwys y cod yma yn unrhyw le yng nghod eich tudalen.

Fersiwn porwr gofynnol:

Mae'r sgript a'r gwasanaeth yn god agored o dan Drwydded MIT. Nid yw'r sgript yn tracio defnyddwyr mewn unrhyw ffordd, ac nid yw'n casglu gwybodaeth bersonol.

Gallwch addasu arddull y neges, y testun, ac opsiynau eraill.

Mae ategion ar gyfer:

npm WordPress vue.js angular ember-cli ember TYPO3 Contao vBulletin concrete5 MODx Drupal Habari Magento WCF2 CMS made simple XenForo ProcessWire Rapidweaver Joomla Bludit CMS

Pam ddylech chi ddweud wrth ddefnyddwyr i ddiweddaru

Helpwch y prosiect yma gan ddefnyddio'r hysbysiad diweddaru ar eich safle, rhannu neu gyfieithu'r dudalen hon.
This site is not yet fully translated into your language. Please help by translating it!