Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

191 930 trang web đang sử dụng thông báo này

60 530 581 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 28022074
Chrome Firefox 4623590
IE/Edge Chrome 4272047
Firefox Firefox 2951624
IE/Edge Firefox 2395346
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 784781
Chrome Opera 679516
Safari Safari 641451
Safari Firefox 522232
Firefox Chrome 438819
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 376961
Opera Opera 258509
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97143
Firefox Opera 92757
Opera Chrome 90224
Opera Firefox 85262
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26789
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11839
Firefox Safari 11006