Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

161 433 trang web đang sử dụng thông báo này

42 160 505 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 16611992
IE/Edge Chrome 3491627
Chrome Firefox 3353177
Firefox Firefox 2337429
IE/Edge Firefox 2146010
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 668485
Chrome Opera 634717
Safari Firefox 475125
Safari Safari 454677
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 355220
IE/Edge Opera 354924
Opera Opera 226600
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92760
Firefox Opera 81546
Opera Firefox 74133
Opera Chrome 71675
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11796
Firefox Safari 10996