Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

157 197 trang web đang sử dụng thông báo này

40 095 151 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 15518167
IE/Edge Chrome 3373616
Chrome Firefox 3213675
Firefox Firefox 2254394
IE/Edge Firefox 2076158
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 650492
Chrome Opera 628686
Safari Firefox 467040
Safari Safari 431850
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 348270
Firefox Chrome 345437
Opera Opera 222510
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92226
Firefox Opera 80231
Opera Firefox 72722
Opera Chrome 69760
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996