Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

150391 sites are using this notification

36776012 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 13749922
IE/Edge Chrome 3220936
Chrome Firefox 2927071
Firefox Firefox 2093802
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2011971
Chrome Opera 618413
Safari Chrome 616357
Safari Firefox 448782
Other Chrome 411800
Safari Safari 405635
IE/Edge Opera 336010
Firefox Chrome 328110
Opera Opera 211203
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90775
Firefox Opera 77788
Opera Firefox 68135
Opera Chrome 64092
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11783
Firefox Safari 10994