Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

175 493 trang web đang sử dụng thông báo này

50 950 388 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 21939555
Chrome Firefox 3903178
IE/Edge Chrome 3873456
Firefox Firefox 2636820
IE/Edge Firefox 2266368
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 727449
Chrome Opera 657430
Safari Safari 550982
Safari Firefox 499331
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 395170
IE/Edge Opera 366828
Opera Opera 242701
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94768
Firefox Opera 88038
Opera Chrome 79789
Opera Firefox 78855
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26774
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11827
Firefox Safari 11002