Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

213 065 trang web đang sử dụng thông báo này

75 584 200 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 37250652
Chrome Firefox 5707925
IE/Edge Chrome 4645595
Firefox Firefox 3373351
IE/Edge Firefox 2509685
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1388774
Safari Chrome 927767
Chrome Opera 719083
Safari Firefox 574233
Firefox Chrome 507006
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 392907
Opera Opera 290761
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 105576
Other Opera 101477
Safari Opera 100963
Firefox Opera 100082
Opera Firefox 93143
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26809
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11871
Firefox Safari 11012