Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

171 512 trang web đang sử dụng thông báo này

47 837 310 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 19883838
IE/Edge Chrome 3753570
Chrome Firefox 3700397
Firefox Firefox 2516827
IE/Edge Firefox 2229196
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 711583
Chrome Opera 649916
Safari Safari 525552
Safari Firefox 492683
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 378494
IE/Edge Opera 363007
Opera Opera 237820
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94110
Firefox Opera 85590
Opera Firefox 77041
Opera Chrome 76451
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26769
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998