Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

182 193 trang web đang sử dụng thông báo này

56 598 822 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 25582105
Chrome Firefox 4308625
IE/Edge Chrome 4116034
Firefox Firefox 2821275
IE/Edge Firefox 2346151
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 757637
Chrome Opera 670225
Safari Safari 589418
Safari Firefox 512080
Firefox Chrome 421044
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 373096
Opera Opera 251631
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 96085
Firefox Opera 91139
Opera Chrome 86372
Opera Firefox 82357
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26784
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11833
Firefox Safari 11006