Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

207 495 trang web đang sử dụng thông báo này

70 770 698 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 34151795
Chrome Firefox 5360879
IE/Edge Chrome 4579347
Firefox Firefox 3245816
IE/Edge Firefox 2483607
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1165305
Safari Chrome 890933
Chrome Opera 705101
Safari Firefox 560286
Firefox Chrome 485654
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 385859
Opera Opera 277206
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 100367
Safari Opera 99535
Firefox Opera 97693
Opera Firefox 90862
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11865
Firefox Safari 11011