Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

153 256 trang web đang sử dụng thông báo này

37 999 834 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 14401420
IE/Edge Chrome 3280173
Chrome Firefox 3034000
Firefox Firefox 2157943
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2033325
Safari Chrome 628066
Chrome Opera 622456
Safari Firefox 455007
Safari Safari 415036
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 339750
Firefox Chrome 334833
Opera Opera 214880
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 91229
Firefox Opera 78691
Opera Firefox 69484
Opera Chrome 65741
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10994