Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

198 564 trang web đang sử dụng thông báo này

64 561 944 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 30528839
Chrome Firefox 4911852
IE/Edge Chrome 4392291
Firefox Firefox 3063774
IE/Edge Firefox 2431065
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 823753
Safari Safari 752817
Chrome Opera 691512
Safari Firefox 536252
Firefox Chrome 455687
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 380447
Opera Opera 265064
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 98265
Firefox Opera 94562
Opera Chrome 94230
Opera Firefox 87948
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26794
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11846
Firefox Safari 11006