Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

207 423 trang web đang sử dụng thông báo này

70 734 187 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 34130422
Chrome Firefox 5358344
IE/Edge Chrome 4578443
Firefox Firefox 3244442
IE/Edge Firefox 2483353
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1162614
Safari Chrome 890529
Chrome Opera 705039
Safari Firefox 560133
Firefox Chrome 485444
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 385827
Opera Opera 277156
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 100339
Safari Opera 99527
Firefox Opera 97673
Opera Firefox 90840
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11865
Firefox Safari 11011