Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

204 460 trang web đang sử dụng thông báo này

68 403 029 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 32724186
Chrome Firefox 5198071
IE/Edge Chrome 4534259
Firefox Firefox 3185451
IE/Edge Firefox 2469105
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1037107
Safari Chrome 869014
Chrome Opera 700126
Safari Firefox 552973
Firefox Chrome 476151
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 384224
Opera Opera 269772
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 99160
Opera Chrome 98326
Firefox Opera 96726
Opera Firefox 89791
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26799
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11854
Firefox Safari 11010