Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

132288 sites are using this notification

28840101 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 9648543
IE/Edge Chrome 2929346
Chrome Firefox 2169915
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1863796
Firefox Firefox 1799374
Chrome Opera 590099
Safari Chrome 525239
Other Chrome 411800
Safari Firefox 401063
Safari Safari 341122
IE/Edge Opera 309529
Firefox Chrome 272680
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 185278
Other Opera 101477
Safari Opera 86865
Firefox Opera 69027
Opera Firefox 58264
Opera Chrome 53690
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992