Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

154 844 trang web đang sử dụng thông báo này

38 766 077 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 14817312
IE/Edge Chrome 3312302
Chrome Firefox 3099115
Firefox Firefox 2188696
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2048152
Safari Chrome 636189
Chrome Opera 624797
Safari Firefox 459504
Safari Safari 420035
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 342632
Firefox Chrome 338182
Opera Opera 217710
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 91592
Firefox Opera 79170
Opera Firefox 70453
Opera Chrome 67057
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10996