Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

167 429 trang web đang sử dụng thông báo này

45 106 114 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 18242210
IE/Edge Chrome 3628148
Chrome Firefox 3531680
Firefox Firefox 2434404
IE/Edge Firefox 2192251
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 693421
Chrome Opera 643271
Safari Safari 495251
Safari Firefox 485436
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 367447
IE/Edge Opera 359193
Opera Opera 232267
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93525
Firefox Opera 83841
Opera Firefox 75704
Opera Chrome 74173
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11804
Firefox Safari 10996