Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

140117 sites are using this notification

32734648 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11615219
IE/Edge Chrome 3062457
Chrome Firefox 2540242
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1959481
IE/Edge Firefox 1938951
Chrome Opera 603591
Safari Chrome 569077
Safari Firefox 425051
Other Chrome 411800
Safari Safari 369927
IE/Edge Opera 324032
Firefox Chrome 303252
Other Firefox 206447
Opera Opera 198093
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88991
Firefox Opera 74392
Opera Firefox 63903
Opera Chrome 59277
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992