Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

210 771 trang web đang sử dụng thông báo này

73 669 368 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 36038694
Chrome Firefox 5554397
IE/Edge Chrome 4613359
Firefox Firefox 3313078
IE/Edge Firefox 2496337
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1288932
Safari Chrome 910530
Chrome Opera 711762
Safari Firefox 567963
Firefox Chrome 496817
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 387929
Opera Opera 285684
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 102939
Other Opera 101477
Safari Opera 99976
Firefox Opera 98826
Opera Firefox 92034
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26804
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11867
Firefox Safari 11012