Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

148711 sites are using this notification

36051272 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 13356513
IE/Edge Chrome 3188618
Chrome Firefox 2861607
Firefox Firefox 2065027
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1999416
Chrome Opera 616249
Safari Chrome 608487
Safari Firefox 445022
Other Chrome 411800
Safari Safari 399483
IE/Edge Opera 333970
Firefox Chrome 323776
Opera Opera 209012
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90485
Firefox Opera 77186
Opera Firefox 67281
Opera Chrome 63094
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10994