Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

137637 sites are using this notification

31413300 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 10937295
IE/Edge Chrome 3019240
Chrome Firefox 2415002
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1913625
Firefox Firefox 1909838
Chrome Opera 599589
Safari Chrome 551507
Safari Firefox 415726
Other Chrome 411800
Safari Safari 358723
IE/Edge Opera 319287
Firefox Chrome 293572
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 193138
Other Opera 101477
Safari Opera 88192
Firefox Opera 73001
Opera Firefox 61376
Opera Chrome 56642
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992