Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

219 957 trang web đang sử dụng thông báo này

80 423 845 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 40414184
Chrome Firefox 6061712
IE/Edge Chrome 4697352
Firefox Firefox 3509303
IE/Edge Firefox 2532606
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1684947
Safari Chrome 975814
Chrome Opera 750862
Safari Firefox 588933
Firefox Chrome 530822
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 402046
Opera Opera 311903
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 111510
Safari Opera 103949
Firefox Opera 103848
Other Opera 101477
Opera Firefox 95736
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26816
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11878
Firefox Safari 11013