Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

156 735 trang web đang sử dụng thông báo này

39 854 496 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 15391693
IE/Edge Chrome 3361031
Chrome Firefox 3194079
Firefox Firefox 2239659
IE/Edge Firefox 2070612
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 647730
Chrome Opera 628028
Safari Firefox 465556
Safari Safari 428932
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 347152
Firefox Chrome 343827
Opera Opera 221620
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92093
Firefox Opera 80007
Opera Firefox 72319
Opera Chrome 69270
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996