Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

182 096 trang web đang sử dụng thông báo này

56 550 357 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 25552149
Chrome Firefox 4304884
IE/Edge Chrome 4114114
Firefox Firefox 2819674
IE/Edge Firefox 2345521
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 757348
Chrome Opera 670110
Safari Safari 589046
Safari Firefox 511948
Firefox Chrome 420838
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 373052
Opera Opera 251530
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 96076
Firefox Opera 91109
Opera Chrome 86297
Opera Firefox 82315
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26784
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11833
Firefox Safari 11006