Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

191 930 trang web đang sử dụng thông báo này

60 532 000 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 28022323
Chrome Firefox 4623626
IE/Edge Chrome 4272061
Firefox Firefox 2951644
IE/Edge Firefox 2395348
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 784786
Chrome Opera 679517
Safari Safari 641462
Safari Firefox 522233
Firefox Chrome 438820
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 376961
Opera Opera 258509
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97145
Firefox Opera 92757
Opera Chrome 90224
Opera Firefox 85262
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26789
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11839
Firefox Safari 11006