Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

213 120 trang web đang sử dụng thông báo này

75 634 078 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 37350337
Chrome Firefox 5720436
IE/Edge Chrome 4647777
Firefox Firefox 3377477
IE/Edge Firefox 2510734
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1394998
Safari Chrome 928848
Chrome Opera 719858
Safari Firefox 574657
Firefox Chrome 507731
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 393305
Opera Opera 291229
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 105734
Other Opera 101477
Safari Opera 101021
Firefox Opera 100175
Opera Firefox 93220
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26810
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11871
Firefox Safari 11012