Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

207 423 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 70 733 122 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 34129737
Chrome Firefox 5358259
IE/Edge Chrome 4578404
Firefox Firefox 3244403
IE/Edge Firefox 2483343
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1162526
Safari Chrome 890514
Chrome Opera 705037
Safari Firefox 560128
Firefox Chrome 485437
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 385826
Opera Opera 277151
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 100338
Safari Opera 99527
Firefox Opera 97672
Opera Firefox 90840
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11865
Firefox Safari 11011