Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

217 482 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 78 534 199 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 39224952
Chrome Firefox 5936278
IE/Edge Chrome 4681046
Firefox Firefox 3462599
IE/Edge Firefox 2525545
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1559961
Safari Chrome 955905
Chrome Opera 737006
Safari Firefox 583092
Firefox Chrome 522006
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 399004
Opera Opera 303717
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 109107
Safari Opera 102673
Firefox Opera 102220
Other Opera 101477
Opera Firefox 94667
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26811
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11874
Firefox Safari 11013