Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

161 385 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 42 128 124 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 16595147
IE/Edge Chrome 3490519
Chrome Firefox 3351405
Firefox Firefox 2336344
IE/Edge Firefox 2145421
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 668158
Chrome Opera 634642
Safari Firefox 474987
Safari Safari 454050
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 355081
IE/Edge Opera 354839
Opera Opera 226491
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92757
Firefox Opera 81527
Opera Firefox 74107
Opera Chrome 71632
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11796
Firefox Safari 10996