Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

191 930 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 60 530 581 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 28021710
Chrome Firefox 4623533
IE/Edge Chrome 4272007
Firefox Firefox 2951601
IE/Edge Firefox 2395338
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 784774
Chrome Opera 679516
Safari Safari 641434
Safari Firefox 522225
Firefox Chrome 438817
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 376961
Opera Opera 258509
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97143
Firefox Opera 92757
Opera Chrome 90224
Opera Firefox 85262
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26789
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11839
Firefox Safari 11006