Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

203 155 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 67 514 940 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 32225294
Chrome Firefox 5128955
IE/Edge Chrome 4503934
Firefox Firefox 3160589
IE/Edge Firefox 2460646
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 976895
Safari Chrome 858627
Chrome Opera 698060
Safari Firefox 549160
Firefox Chrome 471698
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 383392
Opera Opera 268684
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 98926
Opera Chrome 97223
Firefox Opera 96259
Opera Firefox 89405
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26799
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11852
Firefox Safari 11008