Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

171 512 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 47 836 854 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 19883838
IE/Edge Chrome 3753570
Chrome Firefox 3700397
Firefox Firefox 2516827
IE/Edge Firefox 2229196
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 711583
Chrome Opera 649916
Safari Safari 525552
Safari Firefox 492683
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 378494
IE/Edge Opera 363007
Opera Opera 237820
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94110
Firefox Opera 85590
Opera Firefox 77041
Opera Chrome 76451
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26769
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998