Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

211 800 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 74 553 322 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 36633355
Chrome Firefox 5632674
IE/Edge Chrome 4630149
Firefox Firefox 3339671
IE/Edge Firefox 2502852
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1341617
Safari Chrome 919866
Chrome Opera 714987
Safari Firefox 571369
Firefox Chrome 501595
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 390221
Opera Opera 287965
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 104469
Other Opera 101477
Safari Opera 100547
Firefox Opera 99469
Opera Firefox 92689
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26805
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11870
Firefox Safari 11012