Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

182 193 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 56 598 112 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 25581803
Chrome Firefox 4308578
IE/Edge Chrome 4116023
Firefox Firefox 2821268
IE/Edge Firefox 2346148
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 757632
Chrome Opera 670223
Safari Safari 589414
Safari Firefox 512079
Firefox Chrome 421042
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 373096
Opera Opera 251631
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 96085
Firefox Opera 91139
Opera Chrome 86372
Opera Firefox 82357
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26784
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11833
Firefox Safari 11006