Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

135208 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

30237226 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 10339862
IE/Edge Chrome 2980856
Chrome Firefox 2306957
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1891995
Firefox Firefox 1860694
Chrome Opera 595730
Safari Chrome 537111
Other Chrome 411800
Safari Firefox 407870
Safari Safari 352151
IE/Edge Opera 315119
Firefox Chrome 284241
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 189741
Other Opera 101477
Safari Opera 87573
Firefox Opera 71508
Opera Firefox 60086
Opera Chrome 55328
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992