Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

209 015 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 72 028 228 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 34873210
Chrome Firefox 5438921
IE/Edge Chrome 4595554
Firefox Firefox 3278285
IE/Edge Firefox 2489261
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1226423
Safari Chrome 900450
Chrome Opera 707525
Safari Firefox 564129
Firefox Chrome 491014
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 386589
Opera Opera 278732
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 101202
Safari Opera 99708
Firefox Opera 98198
Opera Firefox 91281
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11866
Firefox Safari 11011