Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

205 828 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 69 553 837 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 33406347
Chrome Firefox 5272173
IE/Edge Chrome 4554697
Firefox Firefox 3209583
IE/Edge Firefox 2475503
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1087512
Safari Chrome 877801
Chrome Opera 702474
Safari Firefox 555909
Firefox Chrome 479960
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 384946
Opera Opera 275026
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 99331
Opera Chrome 99309
Firefox Opera 97110
Opera Firefox 90287
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11857
Firefox Safari 11011