Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

156 735 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 39 853 733 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 15391693
IE/Edge Chrome 3361031
Chrome Firefox 3194079
Firefox Firefox 2239659
IE/Edge Firefox 2070612
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 647730
Chrome Opera 628028
Safari Firefox 465556
Safari Safari 428932
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 347152
Firefox Chrome 343827
Opera Opera 221620
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92093
Firefox Opera 80007
Opera Firefox 72319
Opera Chrome 69270
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996