Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

154 842 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 38 764 933 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 14817312
IE/Edge Chrome 3312302
Chrome Firefox 3099115
Firefox Firefox 2188696
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2048152
Safari Chrome 636189
Chrome Opera 624797
Safari Firefox 459504
Safari Safari 420035
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 342632
Firefox Chrome 338182
Opera Opera 217710
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 91592
Firefox Opera 79170
Opera Firefox 70453
Opera Chrome 67057
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10996