Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

167 429 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 45 105 266 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 18242210
IE/Edge Chrome 3628148
Chrome Firefox 3531680
Firefox Firefox 2434404
IE/Edge Firefox 2192251
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 693421
Chrome Opera 643271
Safari Safari 495251
Safari Firefox 485436
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 367447
IE/Edge Opera 359193
Opera Opera 232267
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93525
Firefox Opera 83841
Opera Firefox 75704
Opera Chrome 74173
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11804
Firefox Safari 10996