Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

215 604 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 77 546 404 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 38561945
Chrome Firefox 5858337
IE/Edge Chrome 4671372
Firefox Firefox 3424790
IE/Edge Firefox 2521119
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1487615
Safari Chrome 945213
Chrome Opera 730927
Safari Firefox 579825
Firefox Chrome 516352
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 397232
Opera Opera 299619
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 107936
Safari Opera 102037
Other Opera 101477
Firefox Opera 101296
Opera Firefox 94187
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26810
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11873
Firefox Safari 11013