Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

220 894 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 81 111 166 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 40816387
Chrome Firefox 6107665
IE/Edge Chrome 4702549
Firefox Firefox 3525923
IE/Edge Firefox 2534409
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1741562
Safari Chrome 984819
Chrome Opera 755785
Safari Firefox 591388
Firefox Chrome 534362
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 402814
Opera Opera 316910
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 112584
Safari Opera 104416
Firefox Opera 104400
Other Opera 101477
Opera Firefox 96191
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26817
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11879
Firefox Safari 11013