Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

140117 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32734374 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11613447
IE/Edge Chrome 3062387
Chrome Firefox 2539984
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1959415
IE/Edge Firefox 1938920
Chrome Opera 603579
Safari Chrome 569021
Safari Firefox 425028
Other Chrome 411800
Safari Safari 369897
IE/Edge Opera 324020
Firefox Chrome 303245
Other Firefox 206447
Opera Opera 198090
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88987
Firefox Opera 74389
Opera Firefox 63903
Opera Chrome 59276
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992