Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

196 436 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 63 336 394 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 29773495
Chrome Firefox 4820668
IE/Edge Chrome 4353173
Firefox Firefox 3020852
IE/Edge Firefox 2418898
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 810155
Safari Safari 705855
Chrome Opera 685577
Safari Firefox 531236
Firefox Chrome 449172
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 379212
Opera Opera 263449
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97881
Firefox Opera 93869
Opera Chrome 92486
Opera Firefox 87058
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26794
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11844
Firefox Safari 11006