Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

219 121 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 79 793 908 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 40075924
Chrome Firefox 6025282
IE/Edge Chrome 4693394
Firefox Firefox 3494904
IE/Edge Firefox 2531166
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1639240
Safari Chrome 969206
Chrome Opera 745499
Safari Firefox 587087
Firefox Chrome 527943
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 401415
Opera Opera 309667
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 110795
Safari Opera 103559
Firefox Opera 103137
Other Opera 101477
Opera Firefox 95434
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26816
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11878
Firefox Safari 11013