Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

179 504 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 54 576 001 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 24284169
Chrome Firefox 4161342
IE/Edge Chrome 4025371
Firefox Firefox 2752802
IE/Edge Firefox 2316992
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 746727
Chrome Opera 665435
Safari Safari 575564
Safari Firefox 507594
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 411712
IE/Edge Opera 371238
Opera Opera 248074
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95601
Firefox Opera 90093
Opera Chrome 84158
Opera Firefox 81234
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26783
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11831
Firefox Safari 11006