Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

211 830 trang web đang sử dụng thông báo này

74 584 063 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 36633355
Chrome Firefox 5632674
IE/Edge Chrome 4630149
Firefox Firefox 3339671
IE/Edge Firefox 2502852
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1341617
Safari Chrome 919866
Chrome Opera 714987
Safari Firefox 571369
Firefox Chrome 501595
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 390221
Opera Opera 287965
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 104469
Other Opera 101477
Safari Opera 100547
Firefox Opera 99469
Opera Firefox 92689
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26805
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11870
Firefox Safari 11012