Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

144988 sites are using this notification

34421178 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 12483887
IE/Edge Chrome 3122014
Chrome Firefox 2702067
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 2017523
IE/Edge Firefox 1969974
Chrome Opera 611747
Safari Chrome 590999
Safari Firefox 436286
Other Chrome 411800
Safari Safari 386409
IE/Edge Opera 329471
Firefox Chrome 314607
Other Firefox 206447
Opera Opera 203721
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89851
Firefox Opera 75928
Opera Firefox 65626
Opera Chrome 61108
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10993