Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

175 293 trang web đang sử dụng thông báo này

50 749 071 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 21791807
Chrome Firefox 3889927
IE/Edge Chrome 3867552
Firefox Firefox 2631023
IE/Edge Firefox 2264580
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 726745
Chrome Opera 656938
Safari Safari 549947
Safari Firefox 499036
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 394346
IE/Edge Opera 366686
Opera Opera 242429
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94748
Firefox Opera 87926
Opera Chrome 79558
Opera Firefox 78703
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26774
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11826
Firefox Safari 11002