Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

136421 sites are using this notification

30823418 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 10648708
IE/Edge Chrome 3000045
Chrome Firefox 2360882
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1902441
Firefox Firefox 1885918
Chrome Opera 597607
Safari Chrome 544008
Other Chrome 411800
Safari Firefox 411603
Safari Safari 355686
IE/Edge Opera 317198
Firefox Chrome 288857
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 191464
Other Opera 101477
Safari Opera 87862
Firefox Opera 72241
Opera Firefox 60657
Opera Chrome 55926
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992