Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

141562 sites are using this notification

33367392 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11950852
IE/Edge Chrome 3085612
Chrome Firefox 2598343
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1983051
IE/Edge Firefox 1951395
Chrome Opera 605534
Safari Chrome 577849
Safari Firefox 429696
Other Chrome 411800
Safari Safari 374561
IE/Edge Opera 326445
Firefox Chrome 308034
Other Firefox 206447
Opera Opera 199926
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89332
Firefox Opera 75014
Opera Firefox 64665
Opera Chrome 60104
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11778
Firefox Safari 10992