Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

161 523 trang web đang sử dụng thông báo này

42 192 975 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 16628254
IE/Edge Chrome 3493384
Chrome Firefox 3354912
Firefox Firefox 2338768
IE/Edge Firefox 2147075
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 668844
Chrome Opera 634805
Safari Firefox 475230
Safari Safari 455517
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 355356
IE/Edge Opera 355015
Opera Opera 226715
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92760
Firefox Opera 81565
Opera Firefox 74150
Opera Chrome 71700
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11796
Firefox Safari 10996