Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

171 435 trang web đang sử dụng thông báo này

47 793 246 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 19857230
IE/Edge Chrome 3751558
Chrome Firefox 3697551
Firefox Firefox 2515194
IE/Edge Firefox 2228609
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 711291
Chrome Opera 649790
Safari Safari 524988
Safari Firefox 492578
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 378299
IE/Edge Opera 362945
Opera Opera 237759
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94104
Firefox Opera 85562
Opera Firefox 77026
Opera Chrome 76420
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26769
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998