Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

167 854 trang web đang sử dụng thông báo này

45 369 791 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 18387036
IE/Edge Chrome 3640033
Chrome Firefox 3549792
Firefox Firefox 2443103
IE/Edge Firefox 2196136
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 695629
Chrome Opera 643981
Safari Safari 497860
Safari Firefox 486395
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 368795
IE/Edge Opera 359580
Opera Opera 232942
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93602
Firefox Opera 83999
Opera Firefox 75888
Opera Chrome 74629
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11805
Firefox Safari 10996