Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

127099 sites are using this notification

26546706 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 8559223
IE/Edge Chrome 2860709
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 1938009
IE/Edge Firefox 1824712
Firefox Firefox 1713054
Chrome Opera 582124
Safari Chrome 506411
Other Chrome 411800
Safari Firefox 389444
Safari Safari 318217
IE/Edge Opera 302846
Firefox Chrome 257314
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 179239
Other Opera 101477
Safari Opera 85767
Firefox Opera 66351
Opera Firefox 55994
Opera Chrome 51381
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11772
Firefox Safari 10991