Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

156 879 trang web đang sử dụng thông báo này

39 916 978 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 15426909
IE/Edge Chrome 3364198
Chrome Firefox 3199354
Firefox Firefox 2244191
IE/Edge Firefox 2072085
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 648559
Chrome Opera 628243
Safari Firefox 466033
Safari Safari 429773
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 347422
Firefox Chrome 344298
Opera Opera 221903
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92120
Firefox Opera 80075
Opera Firefox 72440
Opera Chrome 69417
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996