Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

153 774 trang web đang sử dụng thông báo này

38 244 172 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 14535999
IE/Edge Chrome 3290444
Chrome Firefox 3054497
Firefox Firefox 2167839
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2037425
Safari Chrome 630562
Chrome Opera 623227
Safari Firefox 456461
Safari Safari 416695
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 340596
Firefox Chrome 335928
Opera Opera 215617
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 91334
Firefox Opera 78849
Opera Firefox 69690
Opera Chrome 66009
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10994