Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

148989 sites are using this notification

36182703 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 13426863
IE/Edge Chrome 3194213
Chrome Firefox 2874096
Firefox Firefox 2068879
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2001697
Chrome Opera 616627
Safari Chrome 609965
Safari Firefox 445754
Other Chrome 411800
Safari Safari 400448
IE/Edge Opera 334332
Firefox Chrome 324560
Opera Opera 209452
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90535
Firefox Opera 77290
Opera Firefox 67467
Opera Chrome 63276
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11783
Firefox Safari 10994