Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

179 348 trang web đang sử dụng thông báo này

54 478 098 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 24228834
Chrome Firefox 4154696
IE/Edge Chrome 4019933
Firefox Firefox 2749360
IE/Edge Firefox 2315231
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 746116
Chrome Opera 665181
Safari Safari 574771
Safari Firefox 507326
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 411206
IE/Edge Opera 371103
Opera Opera 247938
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95573
Firefox Opera 90018
Opera Chrome 84052
Opera Firefox 81171
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26783
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11831
Firefox Safari 11006