Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ
Đây là trang được hiển thị cho khách truy cập có trình duyệt lỗi thời sau khi họ nhấp vào thông báo để cập nhật trình duyệt của họ. Đây không phải là thông tin cho trình duyệt hiện đang sử dụng của bạn.
Kiểm tra xem trình duyệt của tôi có cập nhật hay không!

Trình duyệt web của bạn (Internet Explorer) đã lỗi thời.

Không còn được cập nhật cho Windows 7.

Vui lòng tải xuống một trong các trình duyệt cập nhật, miễn phí và tuyệt vời sau:

Edge Microsoft Firefox Mozilla Foundation Chrome Google Opera Opera Software
Tải xuống an toàn từ website chính thức của nhà cung cấp.
Quảng cáo

Lý do tôi cần một trình duyệt cập nhật?

Tại sao lại là website này?

Đây là một sáng kiến của các website và trang blog giúp tăng cường nhận thức về bảo mật và giới thiệu trang web. Giới thiệu Dự án

Tôi không thể cập nhật trình duyệt của mình