Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

144988 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

34421178 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 12482197
IE/Edge Chrome 3121892
Chrome Firefox 2701735
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 2017385
IE/Edge Firefox 1969909
Chrome Opera 611724
Safari Chrome 590966
Safari Firefox 436262
Other Chrome 411800
Safari Safari 386379
IE/Edge Opera 329457
Firefox Chrome 314584
Other Firefox 206447
Opera Opera 203698
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89849
Firefox Opera 75927
Opera Firefox 65621
Opera Chrome 61104
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10993