Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

137645 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

31418749 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 10941061
IE/Edge Chrome 3019437
Chrome Firefox 2415864
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1913762
Firefox Firefox 1910033
Chrome Opera 599616
Safari Chrome 551600
Safari Firefox 415773
Other Chrome 411800
Safari Safari 358758
IE/Edge Opera 319320
Firefox Chrome 293601
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 193156
Other Opera 101477
Safari Opera 88196
Firefox Opera 73006
Opera Firefox 61384
Opera Chrome 56653
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992