Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

148805 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 36096380 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 13380198
IE/Edge Chrome 3190599
Chrome Firefox 2865701
Firefox Firefox 2066403
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2000239
Chrome Opera 616378
Safari Chrome 608967
Safari Firefox 445267
Other Chrome 411800
Safari Safari 399830
IE/Edge Opera 334078
Firefox Chrome 324034
Opera Opera 209185
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90497
Firefox Opera 77216
Opera Firefox 67362
Opera Chrome 63175
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10994