Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

138880 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32102604 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11286426
IE/Edge Chrome 3040580
Chrome Firefox 2480802
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1935632
IE/Edge Firefox 1926277
Chrome Opera 601696
Safari Chrome 559991
Safari Firefox 420379
Other Chrome 411800
Safari Safari 364710
IE/Edge Opera 321674
Firefox Chrome 298564
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 195864
Other Opera 101477
Safari Opera 88608
Firefox Opera 73760
Opera Firefox 62848
Opera Chrome 58166
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992