Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

152027 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 37423933 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 14091963
IE/Edge Chrome 3255048
Chrome Firefox 2983799
Firefox Firefox 2131923
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2024306
Safari Chrome 622642
Chrome Opera 620482
Safari Firefox 452021
Other Chrome 411800
Safari Safari 411131
IE/Edge Opera 338116
Firefox Chrome 332077
Opera Opera 212983
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90987
Firefox Opera 78312
Opera Firefox 68838
Opera Chrome 64931
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10994