Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

141562 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

33367392 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11950852
IE/Edge Chrome 3085612
Chrome Firefox 2598343
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1983051
IE/Edge Firefox 1951395
Chrome Opera 605534
Safari Chrome 577849
Safari Firefox 429696
Other Chrome 411800
Safari Safari 374561
IE/Edge Opera 326445
Firefox Chrome 308034
Other Firefox 206447
Opera Opera 199926
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89332
Firefox Opera 75014
Opera Firefox 64665
Opera Chrome 60104
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11778
Firefox Safari 10992