Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

136535 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

30885719 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 10678994
IE/Edge Chrome 3001948
Chrome Firefox 2367118
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1903543
Firefox Firefox 1888196
Chrome Opera 597855
Safari Chrome 544745
Safari Firefox 412049
Other Chrome 411800
Safari Safari 356031
IE/Edge Opera 317405
Firefox Chrome 289328
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 191650
Other Opera 101477
Safari Opera 87897
Firefox Opera 72312
Opera Firefox 60728
Opera Chrome 55987
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992