Browser-Update.org

Unha iniciativa de deseñadores web para informar aos usuarios sobre actualizacións dos navegadores
We cannot identify your browser.
You can try to install one of these up-to-date, free and excellent browsers:
Firefox Mozilla Foundation Chrome Google Opera Opera Software
For more security, speed and comfort.
The download is safe from the vendor's official website.
Anuncios

Why do I need an up-to-date browser?

Porque existe este sitio web?

Este sitio é unha iniciativa de deseñadores web, administradores e bloggers que queren facer evolucionar o web e axudar aos seus visitantes. Sobre os proxectos